Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sĩ
9/26/2019 9:33:57 AM


Thông báo hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sĩ


Thực hiện Quyết định số 821/QQ-ĐHNT ngày 23/07/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường:

          Đề tài luận án:"Nghiên cứu tổn thất truyền âm qua tấm composite sandwich và ứng dụng giảm ồn tàu thủy"

          Nguyên cứu sinh: Đinh Đức Tiến

          Ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

          Mã số: 9520116

          Khoa KTGT trân trọng kính mời Quý Thầy tới dự vào hồi 8h ngày 28/09/2019 tại phòng Hội thảo A, thư viện Trường Đại học Nha Trang.


            Nguồn: Khoa KTGT