Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sỹ
3/3/2020 6:36:45 PM

Thông báo hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sỹ

 

   Căn cứ các Quyết định: Số 33, 34/QĐ-ĐHNT ngày 10/ 01 /2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ, đề tài Nghiên cứu thiết lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel máy chính tàu cá Việt Nam

Nghiên cứu sinh: Hồ Đức Tuấn

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực     

Mã số: 9520116

  Khoa KTGT trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các Quý vị quan tâm đến các đề tài này  tham dự buổi đánh giá Chuyên đề Tiến sỹ cấp vào hồi: 

Thời gian                            :           14 giờ 00 ngày 07/3/2020 (Thứ 7)                                                           

Địa điểm                             :           Phòng họp Khoa Kỹ thuật Giao thông,

                                                       Trường Đại học Nha Trang

Trân trọng kính mời!

                                                                                                                                                                               Nguồn: Khoa KTGT