Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo làm việc Online của Thư kí khoa Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh
3/30/2020 7:40:21 AM


Theo thông báo số 193/TB-DHNT ngày 27/03/2020 về việc phòng trách dịch bệnh COVID-19, được sự cho phép của Phòng TCHC

Nay Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Thư Kí Khoa KTGT đăng kí  làm việc Online từ 30/03/2020-04/04/2020

Do đó, mọi liên hệ công tác của sinh viên và quý thầy cô vào giờ hành chính theo địa chỉ  sau:

ĐT: 0905.020.999
Email: oanhnh@ntu.edu.vn                                                                                                                                  Nguồn: Khoa KTGT