Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp cơ sở
7/7/2020 5:07:40 PM

Thông báo hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp cơ sở

Thực hiện Quyết định số 665/QĐ-ĐHNT ngày 30/06/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở ngành Kỹ thuật cơ khí động lực cho NCS. 

 Nghiên cứu sinh: Lưu Minh Hải

Tên đề tài: “Nghiên cứu giám sát dao động trên động cơ tuabin khí tàu thủy”

Mã số: 9520116

          Khoa KTGT trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các Quý vị quan tâm đến các đề tài này  tham dự buổi đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp cơ sở vào hồi 8h:00 ngày 18/07/2020 (thứ 7)  tại Trường Đại học Nha Trang.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguồn: Khoa KTGT