Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội đồng giá tốt nghiệp SV 2020
7/20/2020 10:51:58 AM


Hiện nay phần mềm quản lý đào tạo chưa đáp ứng được việc đưa lịch bảo vệ Đồ án/ khóa luận
 lên hệ thống và đang trong giai đoạn nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. 
Để kịp thời cho các sinh viên biết lịch bảo vệ đồ án sớm, nay khoa KTGT thông báo tới tất cả
các SV đang làm đề tài tôt nghiệp và có kế hoạch bảo vệ đợt này như sau:


Thời gian: 7h:00 sáng ngày 14/08/2020

Địa điểm: HĐ1-KTOT: Phòng NDN.204
 HĐ2-KTOT: Phòng NDN.205
 HĐ1-KTTT: Phòng NDN.206
2-KTTT: Phòng NDN.209 Nguồn: Khoa KTGT