Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội đồng đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp cơ sở
9/18/2020 10:38:06 AM

Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-ĐHNT ngày 31/08/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở ngành Kỹ thuật cơ khí động lực cho NCS

 “Nghiên cứu thiết lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel máy chính tàu cá Việt Nam”

Nghiên cứu sinh: Hồ Đức Tuấn

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực     

Mã số: 9520116

          Khoa KTGT trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các Quý vị quan tâm đến các đề tài này  tham dự buổi đánh giá Luận văn Tiến sỹ cấp cơ sở vào hồi 8h:00 ngày 27/09/2020 (CN)  tại Phòng C2, Viện Khai thác thủy sản– Trường Đại học Nha Trang.


                                                                                                                                                 Nguồn: Khoa KTGT