THÔNG TIN TUYỂN SINH
Minimize


  
VIỆC LÀM
Minimize


  
ĐĂNG KÝ HỌC BẰNG LÁI B2
Minimize

  
HỆ THỐNG NỘI BỘ
Minimize

CLB xe sinh thái

 
Face Bộ môn 

  
Hình ảnh hoạt động của Bộ môn
Minimize
XST1xst2xst3xst4xst5xst6xst7xst9xst10xst11xst14td1td2td3td4td5td6
  
BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ - AUTOMOBILE ENGINEERING DEPARTMENT
Minimize

Bộ môn Kỹ thuật ô tô (tiền thân là Bộ môn Động lực -1996) chính thức được thành lập ngày 11 tháng 9 năm 2006  theo Quyết định số 670/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Cao đẳng, Đại học, Tiến sĩ và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành và ngành nghề liên quan. 

Bộ môn có đội ngũ cán bộ giảng dạy khá hùng hậu, giàu kinh nghiệm, sâu về chuyên môn nghiệp vụ, với 1 Phó giáo sư, 5 Tiến sĩ, 2 NCS, 2 Thạc sĩ, hiện đang đảm nhiệm 23 học phần chuyên ngành và các công trình nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí ô tô, máy động lực và đào tạo nghề ngắn hạn. Từ năm 1997 đến 2018, Bộ môn đã đào tạo được gần 2000 Kỹ sư, Thạc sĩ chuyên ngành.

Trong quá trình xây dựng, Bộ môn hợp tác với các cơ sở trong và ngoài trường liên kết đào tạo, gửi cán bộ, sinh viên đến tham quan, kiến, thực tập đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm, đề xuất từ thực tiễn nhằm cải tiến chương trình nâng cao chất lượng đào tạo. Liên kết các dự án hợp tác đào tạo với Cộng hòa Séc, Bộ môn đã cử cán bộ, sinh viên sang học tập, tu nghiệp và nghiên cứu sinh.

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển Nhà trường, toàn thể cán bộ giảng viên đang ra sức học tập nâng cao trình độ, công bố Chuẩn đầu ra, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước nâng cao vị thế của ngành, của trường trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Minimize
20/04/2018 - Đăng ký chuyên đề tốt nghiệp 2017-2018

17/03/2018 - BM Sinh hoạt học thuật tháng 3

14/03/2018 - Đăng ký đề tài tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

7/03/2018 - BM xét duyệt các Đề tài tốt nghiệp SV K56

1/2018 - BM Dự giờ giảng viên tập sự lần 2
  
KHẢO SÁT Ý KIẾN SV, CSV, DN
Minimize
Phiếu thu thập thông tin này nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc, gắn kết giữa Nhà trường với các sinh viên, cựu SV, với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho Nhà trường những thông tin quý báu giúp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với xã hội.)

1. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đang theo học

3. Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng

4. Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh