ThS. MAI SƠN HẢI
Minimize

 
Họ và tên: Mai Sơn Hải
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1961
Vị trí công tác: CBGD
Điện thoại:
Email: haims@ntu.edu.vn
 
1. Các môn học đảm nhiệm 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp

Lĩnh vực 

Năm tốt nghiệp 

Trường 

 Tiến sỹ

 Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

Đại học Nha Trang 

 Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 Đại học Thủy sản

 


4. Tóm tắt quá trình công tác

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

7. Một số bài báo điển hình