THS. NGUYỄN PHÚ ĐÔNG
Minimize
Họ và tên: Nguyễn Phú Đông
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1989
Vị trí công tác: CBGD
Điện thoại: 01273182848
Email: dongnp@ntu.edu.vn
1. Các môn học đảm nhiệm 

        -
 Quản lý dịch vụ ô tô
                    
2. Lĩnh vực hoạt động khoa học


3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp

Lĩnh vực 

Năm tốt nghiệp 

Trường 

 Tiến sỹ

 

 Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

 2015

Cộng hòa Séc

 Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 2013

 Cộng hòa Séc

 

 4. Tóm tắt quá trình công tác
2016 - đến nay  Công tác tại Trường ĐH Nha Trang5. Các công trình nghiên cứu điển hình

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

7. Một số bài báo điển hình