TS. NGUYỄN VĂN THUẦN
Minimize
  Họ và tên: Nguyễn Văn Thuần
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1980
Vị trí công tác: Trưởng bộ môn
Điện thoại:
Email:
thuannv@ntu.edu.vn
 1. Các môn học đảm nhiệm 

        -
 Điện - Điện tử ô tô và đồ án
        - Kỹ thuật an toàn môi trường
        - Lý thuyết ô tô
        - Thực nghiệm ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

        - Điện điện tử ô tô
        - Động học - động lực học quá trình chuyển động của ô tô
- Mô hình hóa hệ thống ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp

Lĩnh vực 

Năm tốt nghiệp 

Trường 

 Tiến sỹ

 Công nghệ kỹ thuật ô tô

 2017

 Hàn Quốc

 Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật ô tô
 

 2013

 Hàn Quốc

 Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 2004

 Đại học Nha Trang

 

 4. Tóm tắt quá trình công tác

2005 - 2010  Giảng viên tại bộ môn kỹ thuật ô tô - khoa Cơ khí 
2010 - 2017 Học  tại Hàn Quốc
 2017 - đến nay  Công tác tại Trường ĐH Nha Trang

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

        -
 Bài giảng điều hòa không khí trên ô tô
        - Bài giảng công nghệ lắp ráp ô tô
- Bài giảng thực tập điện ô tô
- Bài giảng lý thuyết ô tô

7. Một số bài báo điển hình