Text/HTML
Minimize
  
TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH
Minimize

DANH SÁCH TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

Tên học phần

Giáo trình/Tài liệu

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Nhập môn Công nghệ kỹ thuật ô tô

 Công nghệ ô tô

Đỗ Văn Dũng

2009

ĐHSPKT Tp HCM

Engineering your future:A prehensive approach.

Oakes, Leone, Gun

2006

Great Lake Press

INTRODUCTION TO ENGINEERING

Paul H. Wright

2002

John Wiley and Sons

Động cơ đốt trong và đồ án

Nguyên lý động cơ đốt trong

Nguyễn Tất Tiến

2000

Giáo dục

Đồ án học phần động cơ đốt trong  (bài giảng)

Nguyễn Văn Nhận

2009

ĐHNT

Kết cấu và tính toán ĐCĐT tập 1,2

Nguyễn Đức Phú

1996

Giáo dục

Marking Pistons for Experiimental and Restorations Engines.

Stephen D Chastain

2004

University of Central Plorida

 

Lý thuyết ô tô, máy kéo

Lý thuyết ô tô, máy kéo (giáo trình)

Nguyễn Hữu Cẩn

1996

KH&KT

Tính điều khiển và quĩ đạo chuyển động của ô tô

Nguyễn Khắc Trai

1997

GTVT

Automotive Steering, Suspension and Wheel Alignment

Janette E. Kok Editor

2001

Harper Collins College

Automotive Brake System

James D. Halderman

1996

Prentice Hall, Inc New Jersey

 

 

Kết cấu, tính toán ô tô và đồ án

 

Cấu tạo ô tô  1 và 2 (giáo trình)

Nguyễn Hữu Cẩn

1996

KH&KT

Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo (tập 1, 2 và 3)

Nguyễn Hữu Cẩn

Phan Đình Kiên

1985

ĐH &THCN

Automotive mechanics

WILLIAM H.CROUSE and RONALD L.ANGLIN

1994

University of Central Plorida

Giáo trình  ô tô - máy kéo và xe chuyên dụng.

Nguyễn Ngọc Quế

2007

Nông nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa ô tô và đồ án

Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ

Nguyễn Tất Tiến

1992

Giáo dục

Kỹ thuật sửa chữa ô tô

Hoàng Đình Long

2005

Giáo dục

Kỹ thuật sửa chữa khung - gầm - bệ ô tô

Nguyễn Oanh

2007

Tổng hợp

The Automobile Chassis (second edition)

Dipl-Ing Jornsen Reimpell

2001

Jordan Hill, Oxford OX2 8DP

Chassis and Body

Toyota Repair Manual

1992

Toyota Motor Corporation

Điện - điện tử ô tô và đồ án

 Trang bị điện ô tô

Đỗ Văn Dũng

2004

ĐHQG  Tp HCM

Đồ án học phần Điện-Điện tử ô tô

Huỳnh Trọng Chương

2009

ĐHNT

Trang bị điện ô tô – máy kéo

Đinh Ngọc Ân

1993

Giáo dục

Automobile Electrical And Electric System (third edition)

Tom Denton

2004

Edward Arnold Jordan Hill

Cấu tạo và sửa chữa điện ô tô.

Nguyễn Văn Chất

1993

KH&KT

Điều khiển tự động ô tô

Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động 

Đỗ Dũng

2000

ĐHQG Tp HCM

Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới

Trần Thế San

Trần Khánh Thành

2009

KH&KT

Understanding Automotive Electronics 

William B.Ribbens

2003

Elsevier Sience 

Khai thác kỹ thuật ô tô

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

Ngô Thành Bắc - Nguyễn Đức Phú

1994

KH &KT

Ôtô - 600 nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

P. A. Ratzikhôv,  E.Ia Pavlencô

1990

KH&KT

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường.

Phạm Minh Tuấn

2000

ĐHBK HN

Ô tô và ô nhiễm môi trường

Bùi Văn Ga

1999

Giáo dục

Lightweight Electric/ Hybrid Vehicle Design

Ron Hodkinson and John Fenton

2001

Jordan Hill, Oxford 

Công nghệ lắp ráp ô tô

Kỹ thuật đo

Ninh Đức Tốn

2005

Giáo dục

Công nghệ mạ điện

Nguyễn Văn Lộc

2005

Giáo dục

Sổ tay dung sai lắp ghép

Ninh Đức Tốn

2005

Giáo dục

Bài giảng Cấu tạo ô tô

Trương Mạnh Hùng

2006

GTVT

Kiểm định xe cơ giới

Giáo trinh đào tạo đăng kiểm viên xe cơ giới

Nghiệp vụ kỹ thuật đăng kiểm xe cơ giới

Cục đăng kiểm Việt Nam

2004

Hà Nội

Automotive mechanics

WILLIAM H.CROUSE and RONALD L.ANGLIN

1994

University of Central Plorida

Tin học chuyên ngành KT ô tô

Positioning Mechanical Dsktop and Autodesk Inventor

Autodesk

1999

Autodesk White paper

SolidWorks 2008

SolidWorks Corporation

2007

SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue

Mô phỏng động học trong SolidWorks 2007

Nguyễn Trọng Hữu

2008

Hồng Đức

Thực nghiệm ô tô

Thí nghiệm ô tô (giáo trình)

Nguyễn Hữu Cẩn

2004

KH&KT

Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu

Phan Hiếu Hiền

2001

Nông nghiệp

Thử nghiệm ô tô

Ngô Thành Bắc

1987

GTVT

Automotive  mechanics

WILLIAM H.CROUSE and RONALD L.ANGLIN

1994

University of Central Plorida

Điều hòa không khí trong ô tô

Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe đời mới

Trần thế San

Trần Duy Nam

2009

KH&KT

Điện lạnh ô tô

Nguyễn Oanh

2006

GTVT

Automotive  Air Conditioning System

BOSCH

1998

Germany

Automotive Air Conditioning

Boyce H. Dwiggins

1995

Delmar Publisher

Kỹ thuật lái ô tô

Kỹ thuật lái xe ô tô (giáo trình)

Cục Đường bộ Việt Nam

2006

Giáo dục

405 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

2010

GTVT

Xe cơ giới chuyên dụng

Ô tô máy kéo và xe chuyên dụng

Nguyễn Ngọc Quế

2007

Nông nghiệp

Máy xây dựng

Nguyễn Văn Hùng và cộng sự

2001

KH&KT

Máy xây dựng (tập 1 & 2)

Đặng Thế Hiển

1991

KH&KT

Ô tô – máy kéo

Bùi Hải Triều

2001

KH&KT

Hệ thống Cơ - điện tử ô tô

Hệ thống điện - điện tử trên ô tô hiện đại

Đỗ Văn Dũng

2003

ĐHSPKT Tp HCM

Advanced Vehicle Technology

Heinz Heisler

2002

Jordan Hill, Oxford OX2 8DP

The Automotive Chassis

Jornsen Reimpell

2001

Jordan Hill, Oxford OX2 8DP