Định hướng nghiên cứu
Minimize
1. Định hướng hoạt động Nghiên cứu khoa học của Bộ môn đang thực hiện:

  •             1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại tàu chuyên dụng.
         2. Nghiên cứu thiết kế chuẩn hóa các mẫu tàu đánh cá theo mẫu dân gian truyền thống của các địa phương nghề cá
         3. Nghiên cứu công nghệ chế tạo tàu thuỷ và các thiết bị nghề cá bằng vật liệu mới.
         4. Nghiên cứu mô phỏng kết cấu tàu thủy

2. Công tác NCKH Bộ môn trong thời gian tới:

     Ngoài việc cố gắng củng cố và phát triển mạnh hơn nữa những kết quả đã và đang có, phương hướng hoạt động sắp tới của Bộ môn sẽ ưu tiên tập trung hai vấn đề chính như sau :

     1.Tập trung nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và đào tạo trên cơ sở thực hiện các giải pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác biên soạn các giáo trình và bài giảng điện tử, bổ sung cho sinh viên các kiến thức lý thuyết và thực hành cần thiết cho nghề nghiệp như Tiếng Anh chuyên ngành, Tin học chuyên ngành, Kỹ thuật hàn vỏ tàu, Kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ v..v… Đồng thời kết hợp chặt chẽ hơn nữa với Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu cá của Trường để có thể đẩy mạnh thực hành công nghệ đóng tàu Composite.

      2.Đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tất cả giáo viên Bộ môn. Đồng thời mở rộng liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện Hợp đồng với các đơn vị sản xuất, nhất là trong những lĩnh vực Bộ môn đã và đang phát triển mạnh như :

            - Đào tạo và chuyển giao phần mềm thiết kế tàu Autoship   

            - Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật cho các loại tàu, nhất là các tàu đánh bắt thuỷ sản.  

            - Thiết kế kỹ thuật các loại tàu, nhất là tàu đánh bắt thuỷ sản và các loại tàu bằng vật liệu Composite 

            - Thiết kế kỹ thuật và triển khai công nghệ các loại tàu bằng phần mềm thiết kế tàu Autoship

             - Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị mặt boong, đặc biệt là các thiết bị đánh bắt thuỷ sản

             - Kiểm tra không phá huỷ các kết cấu thân tàu

     Các đề tài nghiên cứu của Bộ môn chủ yếu giải quyết các bài toán đã và đang được quan tâm trong thực tế thiết kế, chế tạo và sử dụng tàu thuỷ, nhất là các tàu đánh cá, canô du lịch,...

            1. Thuật toán mới cho phần mềm tính toán lý thuyết tàu thủy
            2. Các vấn đề khoa học - thực tiễn đảm bảo chất lượng đi biển cho tàu đánh cá
            3. Thiết kế đường hình đáp ứng nhu cầu đa dạng tàu nghề cá Việt Nam
            4. Phương pháp tính độ bền kết cấu vỏ tàu Composite
            5. Nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong sử dụng thực tế liên hợp máy - vỏ - chân vịt tàu thuỷ v..v…