Tin tức
Minimize

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ KTGT

Ngày đăng: 27-08-2020 / Đăng bởi: Thắng Đỗ Quang
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 441-QĐ/ĐU ngày 06/8/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông Trường Đại học Nha Trang và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Phạm Trọng Hợp đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17/8/2020.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 441-QĐ/ĐU ngày 06/8/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Trọng Hợp – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Giao thông Trường Đại học Nha Trang vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phạm Trọng Hợp trong thời gian đảng viên dự bị.

Hình 1: Đồng chí Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Hình 2: Đảng viên mới Phạm Trọng Hợp đọc lời tuyên thệ


                                                                    Nguồn: Chi Bộ Khoa KTGT

Các tin cùng chuyên mục

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT

Nhiều cuộc thi thú vị và bổ ích dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Giao thông

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Jacques ivo Cousteau

Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật giao thông-Nhiệm kỳ 2020-2022

Kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thủy

THƯ CÁM ƠN

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TẠI KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Khoa KTGT tổ chức thành công Hội nghị học tốt và Giao lưu doanh nghiệp 2018

Tọa đàm Giải pháp phần mềm trong cách mạng công nghiệp 4.0