Lịch trình giảng dạy
Đóng
Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 1 năm học 2017-2018

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Vận hành và sửa chữa hệ động lực tàu thủy

6KHHH

2

Lắp đặt, sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy

6KTTT

3

Quản lý khai thác đội tàu

6KHHH

4

ĐAMH quản lý khai thác đội tàu

6KHHH

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

7KHHH

6

Nhập môn KHHH

9KHHH

  Nguyễn Đình Long

1

Kỹ thuật an toàn và môi trường

56.CTM

2

Thiết bị năng lượng tàu thủy

6KHHH

3

Tàu cá và thiết bị động lực

57.KTTS

4

Thiết bị thủy khí

8C.OT 

5

Thủy lực môi trường

7.CNMT1,2

Nguyễn Thái Vũ

1

Thiết bị tàu thủy

7KHHH

2

Thiết bị tàu thủy

6KTTT

3

Đồ án Thiết bị tàu thủy

6KTTT

4

Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa

6KHHH

5

Động cơ đốt trong

8C.OT

6

Máy khai thác

58KTTS

Hồ Đức Tuấn

1

Quản lý khai thác cảng

7KHHH

2

Thủy lực môi trường

8C.MT

  Đoàn Phước Thọ

1

Điện tàu thủy

7KHHH

2

Thực tập chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy  

6KTTT 

3

Thực tập chuyên ngành khoa học hàng hải

6KHHH