Lịch trình giảng dạy
Đóng
Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 1 năm học 2016-2017

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

6 KHHH

2

Động cơ đốt trong

7C.OT

3

Quản lý khai thác đội tàu

55KHHH

4

ĐAMH quản lý khai thác đội tàu

55KHHH

5

Vận hành và sửa chữa hệ động lực tàu thủy

55KHHH

6

Lắp đặt, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

55KTTT

  Nguyễn Đình Long

1

Kỹ thuật an toàn và môi trường

55CTM

2

Kỹ thuật an toàn và môi trường

7NL

3

Thiết bị năng lượng tàu thủy

55KHHH

4

ĐAMH thiết bị năng lượng tàu thủy

DATBNL

5

Thủy lực môi trường

6MT1

Nguyễn Thái Vũ

1

Máy nâng chuyển

7C.OT

2

Máy nâng chuyển

6OT1

3

Máy khai thác

7KTTS

4

Thiết bị tàu thủy

55KTTT

5

ĐAMH thiết bị tàu thủy

55KTTT

6

Thiết bị tàu thủy

6KHHH

7

Thực tập Cấu tạo tàu thủy (4 tuần)

6KHHH

Hồ Đức Tuấn

1

Kỹ thuật an toàn và môi trường hàng hải

7KHHH

2

Tiếng Anh hàng hải

7KHHH

3

Quản lý khai thác cảng

6KHHH

4

Bảo hiểm hàng hải

55KHHH

5

Thủy lực môi trường

7C.MT

  Đoàn Phước Thọ

1

Thiết bị thủy khí

7C.OT 

2

Kỹ thuật thủy khí

7OT1

3

Kỹ thuật thủy khí

7OT2

4

Điện tàu thủy

6KHHH

5

Thực tập chuyên ngành khoa học hàng hải (4 tuần)     

55KHHH