Text/HTML
Đóng
  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Đóng

4/2017 - BM Dự giờ giảng viên tập sự
3/2017 - Giao chuyên đề tốt nghiệp K55
30/3/2017 Sinh hoạt học thuật BM
26/12 - 15/1 Coi thi HK1
26/12 Duyệt đề tài SV K55
  
VIỆC LÀM
Đóng
» Khả năng chuyên môn của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

» Vị trí làm việc của kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Chương trình du học Kỹ sư ô tô tại Cộng hòa Séc

Thaco, Mazda Nha Trang tuyển dụng

Mercedes tuyển dụng Kỹ sư ô tô - Đại học Nha Trang

Isuzu tuyển dụng Kỹ sư ô tô - Đại học Nha Trang

Ford Nha Trang tuyển dụng kỹ sư ô tô tại Đại học Nha Trang
  
CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Đóng

1. CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Nghiên cứu lý thuyết: Mô phỏng họat động của ôtô và các hệ thống trên ôtô với sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm chuyên dụng; động lực học ôtô (ổn định chuyển động, quay vòng, động lực học bánh xe, quá trình phanh, dao động, rung và ồn, …); động lực học các hệ thống thủy khí trên ôtô và xe chuyên dụng, khí động học ôtô, động lực học và chạm và an toàn thụ động; cơ điện tử trên ôtô; …. 

Nghiên cứu ứng dụng: Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ký thuật ô tô, giảm sự ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ, nhiên liệu thay thế cho động cơ ô tô.

2. CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

Nhóm động cơ ô tô, nhiên liệu thay thế: TS. Lê Bá Khang, TS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Nhóm hệ thống  của ô tô: ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo 

Nhóm nghiên cứu cơ điện tử trên ôtô và xe chuyên dụng: NCS. Nguyễn Văn Thuần, NCS. Mai Sơn Hải

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng bằng máy tính và các phần mềm chuyên dụng: TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, NCS. Nguyễn Văn Thuần.

  
TIN TỨC CÔNG NGHỆ
Đóng
Phiếu thu thập thông tin này nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc, gắn kết giữa Nhà trường với các sinh viên, cựu SV, với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho Nhà trường những thông tin quý báu giúp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với xã hội.)

1. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đang theo học

3. Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng

4. Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh