Đóng
Lực lượng cán bộ giảng dạy của Khoa hiện nay gồm 28 cán bộ giảng dạy chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có 05 PGS, 08 TS, 10 Thạc sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 04 đang học cao học, Danh sách cụ thể như sau:

TT Họ và tên  Học vị, chuyên ngành  Ghi chú 
 Bộ môn Kỹ thuật Tàu Thủy
1 Huỳnh Văn Vũ TS CKTT  Trưởng bộ môn 
2 Trần  Gia Thái PGS. TS CKTT  Trưởng khoa
3 Huỳnh Văn Nhu Th.S  CKTT Phó trưởng khoa 
4 Bùi Văn Nghiệp Th.S  CKTT CBGD 
5 Phạm Thanh Nhựt TS  CKTT CBGD 
6 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Cử nhân  Thư ký khoa
7 Huỳnh Lê Hồng Thái TS CKTT CBGD 
8 Nguyễn Chí Thanh KS CKTT CBGD (học Na Uy)
9 Hoàng Văn Thọ KS CKTT CBGD (CH - Hàn Quốc)
10 Trần Đình Tứ ThS CBGD (NCS - Đài Loan)
11 Đỗ Quang Thắng ThS CBGD (NCS - Hàn Quốc)
12 Lê Đình Ngọc Cận KS CKTT Tập sự (CH-Hàn Quốc)
13   Đỗ Văn Tá ThS CBGD 
 Bộ môn Động lực
1  Phùng Minh Lộc TS  CKTT Trưởng bộ môn 
2  Nguyễn Đình Long Th.S  CKTT CBGD
3  Nguyễn Thái Vũ Th.S  CKTT CBGD
4  Hồ Đức Tuấn Th.S  CKTT CBGD
5  Phạm Hồng Đông Th.S  CKTT CBGD
6  Đoàn Phước Thọ Th.S  CKTT CBGD
 Bộ môn Kỹ thuật Ô tô
1  Lê Bá Khang TS CKĐL Trưởng bộ môn
2
 Mai Sơn Hải
Th.S  CKĐL CBGD 
3  Huỳnh Trọng Chương  Th.S  CKOT CBGD
4  Nguyễn Thanh Tuấn TS CKOT CBGD
5  Nguyễn Văn Thuần Th.S CKOT CBGD (NCS - Hàn Quốc)
6  Phạm Tạo ThS CKOT GV Hướng dẫn thực hành
 7  Nguyễn Phú Đông ThS. CKOT  Giảng viên tập sự