Tin tức
Đóng

Khoa Kỹ thuật Giao thông tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo - lần 1 năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 20-10-2016 / Đăng bởi: Đoàn Phước Thọ
Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2016-2017” là một phần trong chương trình hành động hàng năm của hoạt động đào tạo của Khoa nhằm tổng kết quá trình đào tạo và đề xuất cập nhật, cải tiến phương pháp giáo dục thích nghi với sự thay đổi của xã hội cũng như phù hợp với các em Sinh viên các khóa mới.

Ngày 10/10/2016, tại phòng Chuyên đề số 4, Viện Nghiên  Trường Đại học Nha Trang,  Khoa Kỹ thuật giao thông – Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo ”Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2016-2017” Đến tham dự Hội thảo, ngoài các Thầy trong khoa Kỹ thuật Giao thông, còn có sự hiện diện của Thầy Tiến sỹ Quách Hoài Nam – Hiệu phó Nhà trường cùng các phòng ban chức năng.

Hội thảo là một phần trong chương trình hành động hàng năm của hoạt động đào tạo của Khoa nhằm tổng kết quá trình đào tạo và đề xuất cập nhật, cải tiến phương pháp giáo dục thích nghi với sự thay đổi của xã hội cũng như phù hợp với các em Sinh viên các khóa mới.

Hội thảo nhận được rất nhiều sự quan tâm của Cán bộ Giảng viên trong khoa với rất nhiều tham luận được trình bày trong hội thảo. Các tham luận được trình bày trong Hội thảo bao gồm:

-      Báo cáo 1: Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tỷ lệ học yếu kém cao bất thường của sinh viên Khoa Kỹ thuật Giao thông trong học kỳ 2 năm học 15-16 - ThS. Nguyễn Thái Vũ – Bộ môn Động lực

-      Báo cáo 2: Thực trạng và nguyên nhân sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy có kết quả học tập kém - TS. Huỳnh Văn Vũ – Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

-      Báo cáo 3: Thực trạng và nguyên nhân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có kết quả học tập kém và đề xuất các giải pháp khắc phục - ThS. Phạm Tạo – Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

-      Báo cáo 4: Báo cáo điều tra hoạt động học tập của SV 57 KHHH và đề xuất một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên - TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Bộ môn Kỹ thuật ô tô.

-      Báo cáo 5: Giải pháp hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất học tập hiệu quả - TS. Phùng Minh Lộc – Bộ môn Động lực

-      Báo cáo 6: Chất lượng đào tạo – cần tạo động lực và truyền cảm hứng cho người học - ThS. Nguyễn Đình Long– Bộ môn Động lực

-      Báo cáo 7Giải pháp hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô học tập có hiệu quả ThS. Huỳnh Trọng Chương – Bộ môn KT ô tô

-      Báo cáo 8Giải pháp tạo động lực học tập cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy thông qua câu lạc bộ tin học –TS. Huỳnh Lê Hồng Thái – Bộ môn KTTT

-      Báo cáo 9: Mong muốn của sinh viên đối với giảng viên theo tháp nhu cầu của Maslow, thông qua khảo sát sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô – TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Bộ môn KT ô tô.

Hội thảo diễn ra với tinh thần cởi mở,thẳng thắng với nhiều ý kiến đóng góp quý giá về phương pháp đào tạo. Bên cạnh các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, hội thảo cũng thống nhất mở rộng hợp tác với Doanh nghiệp trong vấn đề cùng đào tạo, qua đó giúp các em có cơ hội tiếp cận sớm hơn, với nhiều thời gian hơn và có  thực tiễn sản xuất, cập nhật các công nghệ được sử dụng trong thực tế cũng như mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho các em sau này.

Dưới đây, là một số hình ảnh tại Hội thảo.
ThS Trần Thanh Nhựt làm nhiệm vụ thư ký Hội thảo


Các Đại biểu đóng góp ý kiến cho các báo cáo của Hội thảo

Thầy Trưởng Khoa tổng kết các kết quả đạt được của Hội thảo 
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh