Tin tức
Đóng

Lễ bảo vệ luận văn Cao học của học viên Phan Chí Hoàng

Ngày đăng: 13-03-2018 / Đăng bởi: Nguyễn Phú Đông
Ngày 3/3/2018, Khoa Kỹ thuật giao thông đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ cho học viên Phan Chí Hoàng với tên đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG ƯỚC LƯỢNG TUỔI THỌ MỎI TẠI CÁC MỐI NỐI CỦA CHÂN ĐẾ GIÀN KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ.

Đề tài thuộc ngành Cơ khí động lực, Mã ngành 60520116

Hội đồng đã đánh giá luận văn  với kết quả đạt loại giỏi. Luận văn có cấu trúc và nội dung đáp ứng theo yêu cầu của một luận văn thạc sỹ.Nội dung của đề tài thực hiện tính tuổi thọ mỏi mối nối của chân đế giàn khoan bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Kết quả tính được các loại ứng suất tập trung tại mối nối từ đó thực hiện việc tính hệ số tập trung ứng suất SCF. Giá trị này được sử dụng như giá trị đầu vào để tính tuổi thọ mỏi của nút kết cấu chân đế gián khoan bằng phần mềm SACS. Kết quả tính được so sánh đối chiếu với các công thức của đăng kiểm DNV và cho giá trị phù hợp. 


Đề tài đã có những đóng góp nhất định nhất là trong bối cảnh có rất ít dạng vấn đề này được nghiên cứu trong nước, thì đây là một trong những đề tài có tính ứng dụng và khả thi cao. Việc cho kết quả tính nhanh và chính xác sẽ giải quyết được bài toán chi phí vận hành giàn khoan góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nguồn: Huỳnh Lê Hồng Thái

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh