Tin tức
Đóng

Hội đồng đánh giá luận văn Cao học

Ngày đăng: 03-10-2018 / Đăng bởi: Nguyễn Phú Đông
Ngày 28/09/2018 Khoa Kỹ thuật giao thông đã tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ quí III/2018 cho 02 học viên Nguyễn Quang Cường và Nguyễn Đình Khương.
.
Ngành cơ khí động lực – Mã số 8520116

1. Đề tài “Nghiên cứu chẩn đoán hệ trục chân vịt tàu cá xa bờ bằng phương pháp dao động” do học viên Nguyễn Quang Cường thực hiện. Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích, đánh giá các dạng hư hỏng thường gặp ở các thành phần trong hệ trục chân vịt tàu cá xa bờ thông qua đó xây dựng chương trình Labview nhằm chẩn đoán các dạng hư hỏng này thông qua phổ tần số. Kết quả của đề tài đã thực nghiệm chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ trục chân vịt tàu cá vỏ composite Thanh Nam có chiều dài 24m được đóng tại Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy – Trường Đại học Nha Trang. Một số hư hỏng mà đề tài thử nghiệm bao gồm chẩn đoán sự mất cân bằng của hệ trục, sự hư hỏng bánh răng của hộp số, sự lỏng bu lông chân máy,… Kết quả chẩn đoán cho thấy giữa lý thuyết và thực nghiệm là phù hợp với nhau. Kết luận của đề tài đã cho thấy phương pháp chẩn đoán  này bước đầu có thể ứng dụng để chẩn đoán các hư hỏng thường gặp ở hệ trục tàu cá xa bờ nhằm đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ trục để có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hợp lý.

2. Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản của kết cấu hầm bảo quản sử dụng vật liệu Polystyro Foam trên tàu khai thác vỏ gỗ” do học viên Nguyễn Đình Khương thực hiện.

Đề tài đã khảo sát một số mô hình hầm bảo quản cá trên các tàu vỏ gỗ phổ biến hiện nay, lựa chọn một mô hình điển hình nhất của một tàu cụ thể để tính toán tổn thất nhiệt theo các mô hình bài toán truyền nhiệt qua vách nhiều lớp cho các trường hợp:

a) Thay đổi chiều dày lớp ván vỏ

b) Thay đổi chiều dày lớp xốp cách nhiệt

c) Thay đổi tỉ trọng của xốp cách nhiệt

Từ đó tính được số ngày bảo quản ở nhiệt độ dưới 5oC. 

Đồng thời, đề tài cũng đã tổ chức thử nghiệm tổn thất nhiệt cho các mô hình tương tự như trên về kết cấu vách và điều kiện môi trường xung quanh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Tổn thất nhiệt tính theo lý thuyết và thực nghiệm là khá giống nhau.

- Chiều dày và tỉ trọng lớp xốp cách nhiệt có ảnh hướng lớn nhất đến tổn thất nhiệt, chiều dày lớp ván vỏ ít ảnh hưởng.

- Chọn được lớp xốp tốt nhất cho hầm cá là : chiều dày 10cm, tỉ trọng 25kg/m3.

- Số ngày bảo quản ở nhiệt độ dưới 5oC của tàu lựa chọn ứng với lớp xốp nêu trên là hơn 8 ngày.

Nguồn: Huỳnh Lê Hồng Thái