Tin tức
Đóng

Đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường của Khoa Kỹ thuật giao thông

Ngày đăng: 23-09-2018 / Đăng bởi: Nguyễn Phú Đông
Hai đề tài NCKH sinh viên được nghiệm thu xếp loại Khá và Tốt

.
Ngày 12/07/2018, tại Văn phòng Khoa Kỹ thuật Giao thông đã tiến hành họp và nghiệm thu 2 đề tài NCKH sinh viên:

Đề tài thứ nhất: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm xe nhún phục vụ du lịch trên nước”

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Phan Như Đạt         

Sản phẩm của đề tài về giáo dục và đào tạo: Giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực tế, tạo động lực phát triển đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Về kinh tế - xã hội: Sản phẩm của đề tài phục vụ du lịch và thể thao trên nước tại Nha Trang.

Đề tài thứ hai: “Xây dựng hệ thống các bài tập mẫu phục vụ môn học lý thuyết tàu thủy và thiết kế tàu thủy bằng phần mềm MattHydro”

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Trần Công Minh.

Sản phẩm của đề tài phục vụ đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy tại Trường Đại học Nha Trang.

Hai đề tài đã được hội đồng nghiệm thu và xếp loại Tốt (đề tài thứ nhất), loại Khá (đề tài thứ 2). Ngoài ý nghĩa thực tiễn của đề tài, việc đẩy mạnh việc NCKH trong sinh viên là chủ trương luôn được nhà trường và Khoa quan tâm. Đây là cơ sở cho sinh viên tiếp cận với những vấn đề thực tiễn chuyên môn và làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học. Giúp các em tự tin hơn trong công việc cần giải quyết khi làm việc thực tế ngoài doanh nghiệp. 

Nguồn: TS.Nguyễn Thanh Tuấn - Phó trưởng Khoa KTGT
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh