Tin tức
Đóng

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Ngày đăng: 30-10-2018 / Đăng bởi: Nguyễn Phú Đông
Đề tài: Thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ. Mã số: B2016-TSN-02 Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Minh Lộc
.

Ngày 19/10/2018, tại VP Khoa KTGT đã tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp bộ, TS. Phùng Minh Lộc làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá chung đề tài với kết quả xếp loại Tốt.

Nguồn: TS. Phùng Minh Lộc