Semina tháng 4/2012
Đóng
    Ngày 05 tháng 04 năm 2012, Khoa Kế toán – Tài chính đã tổ chức thành công buổi thuyết trình về cách tạo lập vốn cho doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm do GS Michael Eoldberg trình bày. Buổi thuyết trình này đã thu hút hơn 20 nhà doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cùng với trên 200 sinh viên và giảng viên của cả 2 khoa Kinh tế và Kế toán – Tài chính tham dự.

    
    GS. Michael E. Goldberg là một giảng viên thỉnh giảng về Tài chính – Ngân hàng tại  trường đại học Case Western Resever, Mỹ; đồng thời ông cũng là người đang tham gia điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Bridge (Mỹ).

    Tại buổi thuyết trình, GS Michael E. Goldberg đã chỉ ra làm cách nào để tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự. Đối với các doanh nghiệp này, một trong những nguồn vốn tài trợ phù hợp là vốn mạo hiểm. Ngoài ra, Giáo sư cũng đã chỉ ra là làm cách nào để tìm kiếm các nhà đầu tư vốn trên thị trường và làm thế nào để thuyết phục các nhà đầu tư mạo hiểm bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp mình. Đây là chủ đề rất thiết thực và bổ ích không những cho các giảng viên, sinh viên mà còn cho cả các nhà doanh nghiệp.

   Võ Văn Cần – Phó trưởng khoa Kế toán – Tài chính