Công đoàn
Minimize
 * Giới thiệu
_____________________

 * Hoạt động
_____________________


  
Tổ chức
Minimize
  
Hoạt động của Công đoàn Khoa
Minimize

Công đoàn khoa Kế toán - tài chính thành lập cùng với sự thành lập của khoa Kế toán - tài chính, trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn Kế toán - tài chính có các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          - Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức trong Khoa

          - Phối hợp với Khoa và Đoàn thanh niên vận động đoàn viên CBVC thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CBVC

          - Tổ chức, giáo dục, vận động đoàn viên, CBVC, nhân viên lao động phát huy vai trò làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân góp phần xây dựng và phát triển nhà Trường

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1

Thái Ninh

Chủ tịch

Bộ môn TC-NH

thaininh1959@gmail.com

2

Chu Lê Dung

Phó chủ tịch

Bộ môn TC-NH

chldung@yahoo.com

3

Nguyễn Tuấn

Ủy viên

Bộ môn Kiểm toán

nguyentuandhts@yahoo.com


  
Nhân sự
Minimize

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Hội Thao Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11/2014

Hoạt động thể thao chào mừng ngày thành lập trường 2/10/2014 - Công đoàn Khoa KTTC

Hoạt động dã ngoại, Picnic nhân ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2014 khoa KTTC

Hội thao Công đoàn trường tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

Nhân dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương. BCH Công đoàn phối hợp cùng BCN Khoa tổ chức buổi giã ngoại cho các CBVC và người thân tại Khu di tích Núi Hòn Bà