Hội thảo về chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Khoa Kế toán - Tài chính 6/19/2014 4:51:36 PM
 Theo kế hoạch hàng năm của Khoa KTTC về việc tổ chức Hội thảo khoa học. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong lần hội thảo này, Khoa KTTC đã quyết định tổ chức hội thảo với chủ đề “Chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Thông qua hội thảo này chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất về các vấn đề liên quan đến thuế.
Hội thảo khoa học "Giải quyết nợ xấu cho ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" Khoa Kế toán - Tài chính 7/23/2013 4:19:13 PM
 Ngày 22/6/2013 Khoa Kế toán Tài chính đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải quyết nợ xấu cho ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá Khoa Kế toán - Tài chính 5/29/2012 3:01:57 PM
 Trong xu thế hội nhập giáo dục hiện nay, việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại các trường đại học là một xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi hình thức đào tạo niên chế sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, lấy người học làm trung tâm