Hội thảo khoa học "Giải quyết nợ xấu cho ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" 

Khoa Kế toán - Tài chính 7/23/2013 4:19:13 PM
Ngày 22/6/2013 Khoa Kế toán Tài chính đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải quyết nợ xấu cho ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết các bài tham luận tại Hội thảo xem tại đây

Một vài hình ảnh buổi Hội thảo

Các tin cùng thể loại
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá
+ Hội thảo về chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa