Hội thảo về chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Khoa Kế toán - Tài chính 6/19/2014 4:51:36 PM
Theo kế hoạch hàng năm của Khoa KTTC về việc tổ chức Hội thảo khoa học. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong lần hội thảo này, Khoa KTTC đã quyết định tổ chức hội thảo với chủ đề “Chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Thông qua hội thảo này chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất về các vấn đề liên quan đến thuế.

 Theo kế hoạch hàng năm của Khoa KTTC về việc tổ chức Hội thảo khoa học. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong lần hội thảo này, Khoa KTTC đã quyết định tổ chức hội thảo với chủ đề “Chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Thông qua hội thảo này chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất về các vấn đề liên quan đến thuế như sau:

- Trao đổi học thuật về tình hình quản lý thuế đối với doanh nghiệp như công tác thu nộp, nợ đọng, thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế ở Cục thuế và chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
-  Trao đổi các qui định áp dụng từ năm 2014 về thuế như: Thông tư 218 – thuế giá trị gia tăng, Thông tư 218 – Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư  156- Hướng dẫn Luật quản lý thuế, Thông tư 39 – Hóa đơn …
-  Trao đổi các gian lận, sai sót và biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-  Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các nhà quản lý với các nhà nghiên cứu.

Các báo cáo đã trình bày tại hội thảo:

TT

Tên báo cáo khoa học triển khai nội dung

Tên tác giả

1

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thanh tra kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa

ThS.Thái Ninh - Trường Đại Học Nha Trang

2

Thực trạng hoàn thuế giá trị gia tăng đối doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số đề xuất

TS.Phan Thị Dung - Trường Đại Học Nha Trang

3

Qui trình quản lý nợ và một số qui định quản lý nợ tại Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Lan Hương- Phó phòng quản lý Nợ thuế - Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa

4

Nhận diện những doanh nghiệp có quản lý lợi nhuận để phản ứng lại sự thay đổi của chính sách thuế nhằm tối thiểu số tiền thuế phải nộp

ThS. Nguyễn Văn Hương - Trường Đại Học Nha Trang

5

Chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh – Trường hợp ở Chi cục thuế huyện Cam Lâm

TS Võ Văn Cần- Trường Đại Học Nha Trang

6

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Văn Đảm – Phòng thanh tra – Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa

7

Một số sai phạm trong thuế thu nhập doanh nghiệp và kỹ thuật phát hiện sai sót

Ths Võ Thị Thùy Trang- Trường Đại Học Nha Trang

8

Phương pháp kiểm tra – chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng ở Cảm Lâm

Nguyễn Tiến Thành - Trưởng phòng - Chi cục Thuế Cam LâmCác tin cùng thể loại
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá
+ Hội thảo khoa học "Giải quyết nợ xấu cho ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"