Chi tiết Thông báo
Đóng

Thể lệ dự thi vòng 2 cuộc thi CPA năm 2016
08/10/2016 5:03:12 CH

THỂ LỆ THI

Mỗi thí sinh phải tham dự 2 phần thi như sau:

Phần thi trả lời nhanh:

§   Mỗi thí sinh có 1 lượt thi.

§   Ở mỗi lượt thi, thí sinh chọn gói câu hỏi tương ứng với các ô số từ 1 đến 15. MC đọc lần lượt các câu hỏi trong gói câu hỏi đã chọn. Mỗi gói có 10 câu hỏi.

§   Thí sinh có 180 giây để trả lời các câu hỏi trong gói.

§   Thí sinh có quyền trả lời ngay khi câu hỏi xuất hiện trên màn hình.

§   Câu hỏi bằng ngôn ngữ nào, thí sinh trả lời bằng ngôn ngữ đó.

§   Khi không biết câu trả lời, thí sinh có quyền “Bỏ qua”, nhưng câu hỏi nào bị bỏ qua sẽ không được quay lại để trả lời dù vẫn còn thời gian.

§   Khi hết 180 giây hoặc hết 10 câu hỏi, lượt thi của thí sinh dừng lại.

§   Cách tính điểm: mỗi câu trả lời đúng ghi được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai sẽ không ghi được điểm và không bị trừ điểm. Tổng điểm tối đa của phần thi trả lời nhanh: 100 điểm.

Phần thi hùng biện:

§   Khi bắt đầu phần thi hùng biện, thí sinh sẽ được bốc thăm để quyết định trình bày bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt.

§   Thuyết trình và phản biện trước Ban Giám Khảo.

§   Thí sinh có 5 phút thuyết trình đề tài bằng powerpoint. Nếu phần trình bày vượt quá 5 phút, ban giám khảo sẽ quyết định điểm trừ do vượt quá thời gian quy định.

§   Thí sinh có 5 phút trả lời câu hỏi của Ban giám khảo về chủ đề thuyết trình.

§   Thí sinh hùng biện bằng ngôn ngữ nào thì phần thi trả lời câu hỏi ban giám khảo sẽ sử dụng ngôn ngữ đó.

§   Cách tính điểm:

Điểm thi Phần hùng biện gồm tổng điểm của 4 giám khảo.

Mức điểm mỗi giám khảo: tối đa 30 điểm

Trong đó:

Ø   Điểm trình bày:                 tối đa 10 điểm

Ø   Điểm trả lời câu hỏi:          tối đa 10 điểm

Ø   Điểm phong cách:             tối đa 10 điểm

Kết thúc vòng thi thứ 2, ban giám khảo sẽ chọn ra những thí sinh có điểm cao và có phong cách trình bày tốt nhất vào tham dự vòng 3 tại TP.HCM.

Trân trọng.