Chi tiết Thông báo
Đóng

Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Hóa đơn K1
01/11/2016 11:14:16 SA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang thông báo chiêu sinh lớp Quản lý hóa đơn với những nội dung sau:

1.        Mục tiêu: Trang bị cho học viên những vấn đề tổng quan và thực tiễn công tác tổ chức, quản lý và xử lý hóa đơn – chứng từ trong kinh doanh.

2.        Nội dung

2.1. Những vấn đề chung về hóa đơn (Tạo lập và phát hành hóa đơn, Sử dụng hóa đơn, Quản lý hóa đơn…) theo nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư 39/2014/TT-BTC.

2.2. Lập hóa đơn trong một số trường hợp bán hàng đặc thù.

2.3. Xử lý hóa đơn trong một số tình huống cụ thể.

2.       Thời gian học: 2 buổi cuối tuần hoặc 2 buổi tối trong tuần.

3.       Địa điểm học: Giảng đường G7, Trường Đại học Nha Trang

4.       Đối tượng học:

Tất cả các sinh viên và các anh/chị đang công tác tại các DN có nhu cầu.

5.       Giảng viên: Là những cán bộ thuế tại Cục thuế tỉnh Khánh Hòa và giảng viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy tại Khoa Kế toán – Tài chính trực tiếp tham gia giảng dạy và hướng dẫn.

6.       Học phí: 100.000đ/khóa học

7.       Công nhận kết quả: Cấp Giấy chứng nhận của trường Đại học Nha Trang

8.       Nơi đăng ký:

-          Văn phòng khoa Kế toán – Tài chính (khu Giảng đường G1),

trường Đại học Nha Trang

-          Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

-          Điện thoại liên hệ: 058.2220.968hoặc 012.7876.2205 (cô Huệ, thư ký Khoa)

-          Email: huect@ntu.edu.vn

-          Wibsite: http://ntu.edu.vn/khoakttc/Trangch%E1%BB%A7.aspx

9.       Kế hoạch khai giảng Khóa 1

Khai giảng vào lúc 7h30, ngày 27/11/2016 (Sáng Chủ Nhật) tại Giảng đường G7.