Chi tiết Thông báo
Đóng

Thông báo nhận sinh viên thực tập
24/11/2016 4:45:47 CH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HẢI TIẾN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   Số:   03            

                                                                             Cam Ranh, ngày 24 tháng 11 năm 2016 

V/v Tiếp nhận  sinh viên  thực tập tốt nghiệp

            

Kính gửi:  -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG.

                                                                                                                                                 

Trước tiên công ty xin gởi lời chúc sức khỏe đến quý Thầy Hiệu Trưởng, cùng quý thầy Cô Giáo trường Đại Học Nha Trang.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và công ty đã ký kết. Công ty sẽ tài trợ học bổng 100 triệu đồng cho các em sinh viên vào thực tập tại công ty .  Nay công ty xin gởi thông báo tiếp nhận số lượng sinh viên sẽ vào thực tập tại công ty, có đính  kèm danh sách.

1.      Ngành Quản Trị Kinh Doanh: 02 sinh viên, khóa 55 KD1

2.      Ngành Thương Mại:  03 sinh viên, khóa 55TM

3.      Ngành Kế Toán:        02 sinh viên,  khóa 55 KT

4.      Ngành Nuôi Trồng thủy sản:  14 sinh viên, 55 NTTS

·         Quyền lợi:

-          Mỗi sinh viên thực tập được hỗ trợ 1.500.000 đ/tháng.

-          Có chỗ ở, điện nước miễn phí.

-          Được ưu tiên xét tuyển vào công ty nếu có kết quả thực tập tốt.

·         Thời gian thực tập:

-          Theo lịch đi thực tập của trường.

Công ty tiếp nhận sinh viên thực tập sẽ là cơ hội rất bổ ích cho sinh viên vận dụng những kiến thức kỹ năng đã được học trong Nhà trường vào thực tiễn và cũng là điều kiện hoàn thành tốt khóa học.

Kính mong nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên vào thực tập tại công ty  theo danh sách đã đăng ký trên.

 Trân trọng cảm ơn và kính chào.

                                                                           CÔNG TY TNHH HẢI TIẾN

Danh sách sinh viên thực tập.