Chi tiết Thông báo
Đóng

Thông báo về việc trao học bổng khuyến học cho sinh viên Khoa KTTC
16/03/2017 2:19:39 CH

Trường Đại học Nha Trang

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoa Kế toán Tài chính

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    ----o0o---

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(Vv trao học bổng khuyến học cho sinh viên)

Kính gửi:

-          Giáo viên CVHT

-          Ban cán sự các lớp.

Trong học kỳ II, năm học 2016-2017, Khoa Kế toán – Tài chính sẽ trao 20 suất học bổng từ nguồn Quỹ khuyến học của cựu sinh viên của Khoa, mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng.

Đối tượng xem xét nhận học bổng: Là sinh viên bậc Đại học từ K56-K58 và bậc Cao đẳng từ K57-K58.

Có 2 tiêu chuẩn xét học bổng:

Tiêu chuẩn 1: dành cho khuyến khích học tập (16 suất), xét trên các tiêu chí sau:

-          Sinh viên có tiến bộ trong học tập (Kết quả học tập từ trung bình lên khá hoặc từ khá lên giỏi), hoặc sinh viên có học lực khá/giỏi, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội, lớp.

-          Sinh viên chưa nhận học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài trường.

Tiêu chuẩn 2: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (4 suất), xét trên tiêu chí sinh viên đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Khoa Kế toán thông báo đến thầy cô CVHT và ban cán sự các lớp giới thiệu cho BCN Khoa từ 1 đến 2 sinh viên đủ 1 trong 2 tiêu chuẩn nói trên. Danh sách giới thiệu được gửi bằng biên bản có sự xác nhận của GV CVHT và Ban cán sự lớp về Văn phòng Khoa KTTC trước ngày 26/3/2017.

Dự kiến Khoa sẽ trao học bổng khuyến học vào buổi chào cờ vào đầu tháng 4/2017.

Trân trọng.

BCN Khoa