Chi tiết Thông báo
Đóng

Thông báo tổ chức cuộc thi CPA Tiềm Năng 2017 lần thứ 16
07/09/2017 10:39:25 CH

Khoa Kế toán – Tài chính thông báo tổ chức cuộc thi CPA Tiềm Năng 2017 lần thứ 1tại trường Đại học Nha Trang và trường Đại học Kinh Tế TP.HCM như sau:

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên và giúp sinh viên có những cơ hội trao đổi chuyên môn, Khoa Kế toán – Tài chính, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh Tế TP.HCM tổ chức cuộc thi CPA Tiềm Năng 2017 lần thứ 16. Các hoạt động của chương trình sẽ diễn ra như sau:

1. Đăng ký dự thi: từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2017. Các lớp tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký tham dự thi (theo mẫu bên dưới) và gửi về thư ký Khoa trước 15h00 ngày 15/9/2017.


Lưu ý: Các hoạt động đi lại, ăn ở tại TPHCM được tài trợ toàn bộ.

Nội dung chi tiết được gửi đính kèm trong hai tập tin: tập tin “Ho so gui don vi ho tro” và tập tin trình bày “Noi dung phoi hop to chuc”.


Trân trọng.