Chi tiết Thông báo
Đóng

Danh sách sinh viên dự kiến xóa tên hết hạn đào tạo Hệ cao đẳng K53
02/11/2017 3:06:47 CH

Khoa KTTC thông báo.

Danh sách sinh viên dự kiến xóa tên do hết hạn đào tạo Hệ cao đẳng Khóa 53. (File danh sách)

Trân trọng.