Chi tiết Thông báo
Đóng

Thông báo triển khai giao Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập nghề nghiệp cho Sinh viên K56
23/03/2018 2:53:26 CH

Kính gửi: Thầy/cô GVCV;

Đề nghị quý thầy/cô chuyển thông báo triển khai công tác giao Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập nghề nghiệp của Khoa cho Sinh viên K56 được biết, để các em tham dự theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

Thời gian: 8h00, ngày 26/03/2018 (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận). 10h00, ngày 26/3/2018 (Đối với sinh viên làm chuyên đề).

Địa điểm: Hội trường số 3

Thành phần tham dự: Giáo viên có tên trong danh sách hướng dẫn và sinh viên khóa 56 (Có danh sách kèm theo).

Nội dung triển khai

1.      Tuyên bố lý do và giới thiệu giáo viên tham dự (T. Phạm Đình Tuấn )

2.      Đại diện BCN Khoa: Triển khai các nội dung chung liên quan đến công tác tốt nghiệp (T. Cần)

3.      Trưởng Bộ môn TCNH (C. Dung)

-         Thông báo danh sách SV ngành TCNH được phân công hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp.

-         Định hướng đề tài/hướng nghiên cứu cho sinh viên làm Khóa luận

-         Các lưu ý đối với sinh viên

4.      Trưởng Bộ môn Kế toán (C. Trang)

-         Thông báo danh sách SV ngành Kế toán được phân công hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp.

-         Định hướng đề tài/hướng nghiên cứu cho sinh viên làm Khóa luận

-         Các lưu ý đối với sinh viên

5.      Trao đổi giữa sinh viên với BCN Khoa và Trưởng Bộ môn (T. Cần, C. Trang, C. Dung)

6.      Trao đổi giữa sinh viên với CBHD.

Trân trọng.