Chi tiết Thông báo
Đóng

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2 năm 2018
13/04/2018 7:02:20 CH

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2 năm 2018 (chi tiết xem file đính kèm). Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ với Cô Huệ - Thư ký khoa để giải quyết.