Chi tiết Thông báo
Đóng

Giao lưu sinh viên và doanh nghiệp - Ra mắt Câu lạc bộ AFC
29/04/2018 10:27:40 SA

    Tất cả Sinh viên của Khoa từ K56 đến K59 (trừ những sinh viên đang đi thực tập xa trường) tham dự buổi "Giao lưu sinh viên và doanh nghiệp - Ra mắt Câu lạc bộ AFC", theo thời gian và địa điểm sau:

1. Thời gian: 18h30 ngày 04 tháng 5 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường số 3 


    Thông tin chi tiết về buổi giao lưu, sinh viên có thể xem ở đây