Chi tiết Thông báo
Đóng

Danh sách thứ tự SV K56 bảo vệ ĐA/KLTN
10/07/2018 1:29:17 CH


BCN  Khoa KTTC thông báo đến các em sinh viên K56 thời gian, địa điểm và Danh sách thứ tự
sinh viên bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian: Từ 7g30 ngày 13/7/2018

2. Danh sách thứ tự sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN của từng Hội đồng và địa điểm theo sau:


- Ngành Kế toán (tại đây)

- Ngành Tài chính - Ngân hàng (tại đây)

Ban chủ nhiệm Khoa KTTC