Chi tiết Thông báo
Đóng

danh sách sinh viên khoa KTTC tốt nghiệp tháng 9 năm 2018
05/09/2018 3:14:24 CH

danh sách sinh viên khoa KTTC tốt nghiệp tháng 9 năm 2018 (sinh viên download file theo đường link đính kèm)
https://drive.google.com/drive/folders/1dgbxuYtG2Pmd2I9D-hcP0ctAiASNDxv4?usp=sharing