Chi tiết Thông báo
Đóng

Thời gian nộp Báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp của Lớp NT16TDN1
26/02/2019 5:09:16 CH

Khoa Kế toán tài chính thông báo đến tất cả sinh viên của lớp NT16TDN1 (lớp đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang) về thời gian và địa điểm nộp Báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp như sau:
 
  - Thời gian: Từ 8g 30 đến 11g 00 ngày 11/3/2019

  - Địa điểm: VP BM Kế toán


Sinh viên nộp Báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp trước thời gian trên cho Giáo viên hướng dẫn, để Giáo viên hướng dẫn ký xác nhận.
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BCN Khoa KTTC