Chi tiết Thông báo
Đóng

Khoa KTTC thông báo về việc chiêu sinh lớp nghiệp vụ kê khai thuế Khóa 19
16/03/2019 1:14:55 CH

Khoa KTTC thông báo về việc chiêu sinh lớp nghiệp vụ kê khai thuế Khóa 19:

 1. Thủ tục và thời gian học

-  Đăng ký và đóng học phí tại Văn phòng Khoa Kế toán – Tài chính, khu nha làm việc đa năng Tầng 5 Trường ĐHNT trước ngày 13/4/2019

-  Thời gian học: 8 buổi bắt đầu từ ngày 15/04/2019 và kết thúc vào ngày 19/05/2019, địa điểm Giảng đường G7203 (Trường ĐHNT); 

- Lớp 19A: học tối thứ 2,4 hằng tuần, bắt đầu từ 18h30

- Lớp 19B: học tối thứ 3,5, hằng tuần, bắt đầu từ 18h30

2. Học phí: 550.000đ, đối tượng là sinh viên được giảm 100.000đ

Trân trọng thông báo!