Chi tiết Thông báo
Minimize

Thư mời viết bài tham gia Hội Thảo 2019 - Khoa KT-TC - Trường ĐH Nha Trang
3/17/2019 5:34:09 PM


  Kính gửi: - Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học, các học viên Cao học và NCS. 
                   - Các nhà Kinh doanh, Quản lý.

  Nhằm tạo điều kiện cho Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học, các nhà Kinh doanh, Quản lý, các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh trao đổi và mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng trong bối cảnh toàn cầu hóa, Khoa Kế toán – Tài chính, Trường Đại học Nha Trang tiến hành tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2019 với chủ đề NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG” tại Trường Đại học Nha Trang.    


  Ban tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết sau khi được phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trên kỷ yếu Hội thảo. 

1.      Danh mục các chủ đề chính của Hội thảo:

-  Kế toán – Kiểm toán (Kế toán tài chính; Kế toán ngân hàng; Kế toán quốc tế; Kế toán công; Quản trị lợi nhuận; Công bố thông tin; Kế toán quản trị; Phân tích hoạt động kinh doanh; Kiểm toán; Kiểm soát nội bộ; Hệ thống thông tin kế toán).

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công ty; Tài chính công; Tài chính phát triển; Thuế; Bảo hiểm; Ngân hàng, Chính sách lãi suất, Chính sách tỷ giá).

-  Một số nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

2.      Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

- Thời hạn đăng ký tên bài viết, tóm tắt, từ khóa (tối đa 250 từ) đến hết ngày 30/04/2019.

- Thời hạn nộp bài đầy đủ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2019.

- Phản hồi kết quả thẩm định bài viết đến hết ngày 20/05/2019.

- Hội thảo dự kiến tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 25/05/2019 tại Hội trường số 4, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.  

Quý vị vui lòng gửi bài viết bằng file word (theo hướng dẫn kèm theo dưới đây) về địa chỉ E-mail: khoaketoantaichinh@ntu.edu.vn và cuongnt@ntu.edu.vn   

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng truy cập vào website:http://ntu.edu.vn/khoakttc hoặc Điện thoại: 058.2220968 (Chu Thị Huệ - Thư ký Khoa) hoặc 0913.482890 (TS. Nguyễn Thành Cường) hoặc 0905.174616 (ThS. Nguyễn Văn Hương) hoặc 0948.182384 (ThS. Nguyễn Tuấn) hoặc 0946.348358 (ThS. Nguyễn Văn Bảy).

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được bài viết của Quý vị và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại Hội thảo.


Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

  TS. Nguyễn Thành Cường