Chi tiết Thông báo
Minimize

Danh sách phân công GV hướng dẫn SV K57 thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2019
3/18/2019 6:33:01 AM


   Những thông tin liên quan đến Giáo viên (GV) hướng dẫn SV ngành Kế toán K57 thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

1. Danh sách GV hướng dẫn SV thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2019, SV xem tại đây;

2. Thông tin liên quan đến GV hướng dẫn như: Địa chỉ email, điện thoại, SV xem tại đây.
                                  
                                                                                       Phụ trách BM