Chi tiết Thông báo
Đóng

Danh sách sinh viên khoa Kế toán -Tài chính đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2 năm 2019
10/04/2019 10:12:45 SA

       Khoa Kế toán tài chính thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2 năm 2019 (chi tiết thông tin sinh viên xem file đính kèm)
   1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2/2019
   2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2/2019