Chi tiết Thông báo
Đóng

Danh sách phân công GV hướng dẫn SV thực tập nghề nghiệp, K57 đại học và K58 Cao đẳng - Ngành Kế toán
05/05/2019 10:25:19 SA


1. SV K57 - Đại học ngành kế toán xem danh sách GV hướng dẫn (tại đây)

2. SV lớp 58C.KT1  ngành kế toán xem danh sách GV hướng dẫn (tại đây)

3. SV lớp 58C.KT2  ngành kế toán xem danh sách GV hướng dẫn (tại đây)

4. Thông tin về email, điện thoại của GV hướng dẫn (tại đây)