Chi tiết Thông báo
Minimize

Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự Hội thảo 2020
2/25/2020 5:33:27 PM

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa KTTC, 25 năm đào tạo ngành Kế toán & 10 năm đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, Khoa KTTC, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế & Kế toán, trường Đại học Quy Nhơn và Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”;

Hội thảo nhằm tạo điều kiện để Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học, các nhà Kinh doanh, Quản lý, các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh thảo luận, trao đổi và mở rộng mạng lưới hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0.

Ban tổ chức Hội thảo xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học, các nhà Kinh doanh, Quản lý, các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh quan tâm tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết sau khi được phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng ở kỷ yếu Hội thảo;

 
            Dưới đây là Thư mời và các quy định về về hình thức, cấu trúc bài viết tham gia hội thảo của BTC Hội thảo: