Cựu Giảng viên & Sinh viên nổi bật của Khoa
Minimize
Cựu cán bộ Khoa:

Thầy Nguyễn Đăng Cống    : Nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Thầy Huỳnh Quang Châu    : Nguyên Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Cô Lê Thu Quế                    : Nguyên Chủ tịch Công đoàn Khoa

Cô Nguyễn Thị Uyên          : Nguyên Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng

Cô Nguyễn Thị Kiệp           : Nguyên Phó Bộ môn Ngoại ngữ

Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng: Nguyên Trưởng khoa Ngoại ngữ
Cựu sinh viên:

Rất nhiều cựu sinh viên các khóa của Khoa Ngoại ngữ hiện đang đạt được thành công và nắm giữ các vị trí cao trong xã hội như đạt các học hàm, học vị cao hoặc làm lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh và thành phố (như UBND tỉnh Khánh Hòa; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa...), lãnh đạo của các doanh nghiệp (như công ty TNHH XNK Long Sinh, KCN Suối Dầu - Cam Lâm - Khánh Hòa; Vietcombank Khánh Hòa; Trung tâm Du lịch TIC TOURS...).