Các Website liên kết
Minimize


Links liên quan
Minimize
CÔNG TÁC SINH VIÊN
Minimize
slideslideslideslideslideslideslideslide

Tính đến năm học 2019-2020, Khoa Ngoại ngữ có số sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh là khoảng hơn 900 sinh viên thuộc cả hai hệ Đại học chính quy, Cao đẳng và hệ Đại học bằng 2. Riêng năm 2019-2020, Khoa Ngoại ngữ đón gần 350 sinh viên Đại học hệ chính quy (theo học 03 chuyên ngành: Tiếng Anh Du lịch, Tiếng Anh Biên - Phiên dịch và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) và gần 50 sinh Cao đẳng hệ chính quy (chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch).

Khoa đã tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh cho sinh viên  khóa 57.

Ban chủ nhiệm Khoa, đội ngũ giáo viên cố vấn, Đoàn Khoa, Hội sinh viên Khoa và Đội tình nguyện Khoa luôn phối hợp để đưa ra kế hoạch và tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt tập thể, tu dưỡng nhân cách cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ. Hiện nay, sinh viên khoa Ngoại Ngữ đang xây dựng “văn hóa sinh viên khoa Ngoại ngữ” với ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.

Hàng tháng, sinh viên khoa Ngoại ngữ tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh với các chủ đề văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới, nghề nghiệp… cũng như các cuộc thi Olympic Tiếng Anh để tạo cơ hội cho sinh viên của Khoa nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chủ động, sáng tạo và kiến thức chuyên môn.

Đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức nhiều hoạt động phong trào để sinh viên nâng cao tính trách nhiệm vì cộng đồng, vì đất nước.

Hàng năm, Khoa tiếp nhận các lưu học sinh nước ngoài như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, CH Séc, Canada, Mỹ... đến học tập và nghiên cứu tại Khoa.

Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên khoa Ngoại ngữ có các giờ học ngoại khóa như: dã ngoại, tham gia phục vụ hội nghị Quốc tế, công tác từ thiện…

Hàng tuần, sinh viên khoa Ngoại ngữ được học tập và làm việc với các chuyên gia nước ngoài đến từ các tổ chức tình nguyện như: Úc, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản. 

Dưới đây là ý kiến của một giáo viên tình nguyện đến từ Úc về quá trình công tác ở khoa:

BEING BILINGUAL IS BEAUTIFUL
I came to volunteer at Nha Trang University in 2011, in the Faculty of Foreign Languages and I was immediately impressed by the commitment and passion from all of the faculty members.
[...]
Because of the solid relationships formed with industry professionals the curriculum meets the needs of future employers. It is delivered in a way that is engaging  for the undergraduates and covers learning situations such as, field trips, lab work, group activities and role plays . The “English Club”, held once a month, provides a fun way to learn and interact in English.
Regular exchanges with Vietnam’s leading Universities take place which provide students from both campuses to engage a healthy exchange of ideas. 
Associations with numerous international Universities means that students have the opportunity to lean from English Native speakers.
Workshops presented by experts from all corners of the globe are held on a regular basis ensuring that the faculty members are on  a continual self development journey and that the syllabi are on a par with international educational standards.
Nha Trang University's Faculty of Foreign Languages provides a learning environment where the student’s  future is the priority.


Bronnie Driscoll (Australian Volunteer) 2011 - 2020
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ (NĂM HỌC 2019-2020):

Báo cáo CTSV tháng 10, chi tiết xem tại đây