Minimize


GIỚI THIỆU CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ được thành lập từ tháng 10 năm 2009, là Chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Chi bộ gồm 11 Đảng viên, trong đó có 06 Đảng viên chính thức, 5 Đảng viên dự bị.
Chi ủy nhiệm kỳ 2016-2019 gồm các đồng chí:
1. Bí thư: Đ/c Phan Minh Đức
2. Phó bí thư: Đ/c Võ Nguyễn Hồng Lam
3. Chi ủy viên: Đ/c Trần Thị Minh Khánh