TinBai
Đóng
Đề cương học phần Tiếng Trung A1 (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 11/10/2017 11:11:54 SA
 Khoa Ngoại Ngữ xin cung cấp Đề cương học phần Tiếng Trung A1 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Đề cương học phần các học phần Tiếng Pháp (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 11/10/2017 11:10:02 SA
 Khoa Ngoại Ngữ xin cung cấp Đề cương học phần của các học phần Tiếng Pháp A1, A2.1 và A2.2 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh không chuyên (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 02/10/2017 1:22:11 CH
 Khoa Ngoại Ngữ xin cung cấp Đề cương chi tiết học phần dành cho các học phần Tiếng Anh A1, A2.1, A2.2, B1.1 và B1.2 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Đề cương học phần Tiếng Anh không chuyên năm học 2017-2018 Khoa ngoai ngu 30/09/2017 11:18:17 CH
 Khoa Ngoại Ngữ xin đưa ra Chương trình học phần không chuyên tiếng Anh A1, A2.1, A2.2, B1.1 và B1.2 để giảng viên và sinh viên toàn trường được rõ.
Dạng thức bài KT và bài thi tiếng Anh A1, A2, B1 (cập nhật 21/4/2017) Khoa ngoai ngu 07/04/2017 4:13:31 CH
 Khoa Ngoại Ngữ xin đưa ra dạng thức bài KT và bài thi tiếng Anh A1, A2, B1
Chương trình đào tạo K58 Ngành Ngôn Ngữ Anh Khoa ngoai ngu 03/04/2017 4:18:25 CH
 Ngày 10/12/2016 thầy Hiệu Trưởng đã ký ban hành chương trình đào đạo K58.
TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2017 Khoa ngoai ngu 03/04/2017 10:27:52 SA
 Thông tin về việc tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang.
Tiêu chuẩn tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh Khoa ngoai ngu 18/07/2016 10:41:45 SA
 Khoa Ngoại Ngữ xin đưa ra tiêu chuẩn xét tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO A1,A2,B1 CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ Khoa ngoai ngu 25/02/2016 12:00:17 CH
 Khoa Ngoại Ngữ xin đưa ra chương trình đào tạo cho trình độ A1,A2,B1 dành cho sinh viên không chuyên ngữ.
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Khoa ngoai ngu 23/02/2016 11:59:37 SA
 Chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh được cập nhật từ tháng 6/2013

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 29 tin)