TinBai
Đóng
Hội thảo NCKH Khoa Ngoại ngữ lần I (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 01/02/2018 8:46:24 CH
 Ngày 01/02/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa lần I (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 09/01/2018 12:40:16 SA
 Ngày 06/01/2018, Khoa Ngoại ngữ đã tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức thành công Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần II (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Khai mạc lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho giảng viên Trường Đại học Nha Trang năm 2017 (Đề án Ngoại ngữ 2020) Khoa ngoai ngu 10/11/2017 11:11:04 CH
 Sáng ngày 10/11/2017, các giảng viên khoa Ngoại ngữ cũng rất nhiều giảng viên giảng dạy các học phần tiếng Anh chuyên ngành (TACN) của các Khoa/Viện đã tham gia buổi học đầu tiên của khóa Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TACN (năm học 2017) tại Phòng họp số 4 (trường Đại học Nha Trang).
Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018) Khoa ngoai ngu 08/10/2017 12:19:58 CH
 Ngày 07/10/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành lần I (năm học 2017-2018) tại Phòng họp số 2 (trường Đại học Nha Trang). Chủ trì hội thảo là TS. Brian Harlech-Jones. Đến tham dự hội thảo có sự góp mặt của các giảng viên khoa Ngoại ngữ cùng nhiều giảng viên giảng dạy các học phần Tiếng Anh chuyên ngành đến từ các khoa, viện khác trong trường như khoa Thực phẩm, Du lịch, Cơ khí...
Tập huấn giáo trình LIFE Khoa ngoai ngu 14/09/2017 4:17:24 CH
 Ngày 14/9/2017 Giảng viên khoa ngoại ngữ đã tham dự lớp tập huấn về sử dụng giáo trình LIFE trong giảng dạy sinh viên không chuyên.
14th Annual CamTESOL Conference - Call for Papers: Main Conference Khoa ngoai ngu 09/05/2017 8:29:19 CH
 The CamTESOL Secretariat invites all those working in the field of English Language Teaching (ELT), or those who have an interest in this field to submit an abstract for the 14th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching: English Language Teaching in the Digital Era, 10-11 February 2018
Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh Khoa ngoai ngu 08/05/2017 6:42:48 SA
 Ngày 5/5/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức tập huấn cho các giảng viên trong khoa và các giảng viên trong trường về phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Giáo viên hướng dẫn trong buổi tập huấn là thầy Christopher McDonnell (from US. Department of State English Language Fellow Vietnam). Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành Khoa ngoai ngu 17/04/2017 5:18:53 SA
 Ngày 15/4/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo tập huấn Tiếng Anh chuyên ngành tại Phòng họp số 2-ĐH Nha Trang. Chủ trì hội thảo là thầy Brian - Tiến sĩ Ngôn ngữ học và cô Nguyễn Thị Thúy Hồng -Trưởng khoa Ngoại ngữ. Đến tham gia hội thảo có sự góp mặt của các giảng viên khoa Ngoại ngữ cũng nhiều giảng viên đến từ các khoa, viện khác trong trường (khoa Thực phẩm, Du lịch, cơ khí...).
CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Khoa ngoai ngu 03/04/2017 3:51:25 CH
 CONFERENCE: MANAGING GROWTH FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: INDIGENOUS, AUTHENTIC AND HALAL TOURISM
Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tham dự tập huấn về phương pháp giảng dạy Khoa ngoai ngu 12/10/2015 4:30:57 CH
 Sáng ngày 7/10/2015, giảng viên của Khoa đã có buổi tập huấn với chuyên gia về phương pháp giảng dạy

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 23 tin)